Neem contact op

Omschrijft u alstublieft zo volledig en duidelijk mogelijk uw vraag of verzoek in het veld 'bericht'. 

Op dit moment is VBLA nog niet bereikbaar op een Nederlands telefoonnummer, maar wel via Skype. Indien u graag telefonisch contact op wilt nemen, maar u de kosten van het bellen naar het Verenigd Koninkrijk wilt vermijden, vermeld dan uw Skype ID of uw telefoonnummer bij uw bericht zodat VBLA u kan bellen. 

Na ontvangst van uw verzoek, neemt VBLA zo snel mogelijk contact met u op. 

Get in touch

Please describe your query as complete and clear as possible in the 'message' field.

After your request has been received, VBLA will be in touch with you shortly.

naam/name *
naam/name

168 Velperweg
Arnhem, GE, 6824 MD
Netherlands

Van Baren Legal Advice advises creative professionals about the way they can protect their products and designs and provides them with legal tools for their business. Informal communication, good quality services and reasonable fees are its core values. info@vanbarenlegaladvice.com

Aanbod

VBLA biedt diensten aan op het gebied van bescherming van uw intellectuele eigendom. Advies over het effectief beschermen van uw ideeën, ontwerpen en merken en begeleiding bij de registratie. Ook stellen wij contracten op en beoordelen wij bestaande contracten.

 

 
TAFEL2.jpg

Wat
we voor je
kunnen
betekenEN

 

De meest gemaakte fout door start ups en zelfstandig werkende professionals is het niet beschermen van hun intellectuele eigendom en het niet hanteren van juridisch waterdichte contracten bij het doen van zaken. Vaak gefocust op het ontwikkelen en op de markt brengen van hun product of dienst – of het nou software is, een design, kunst, een muziekstuk of een app – negeren zij de juridische aspecten van hun business, met het risico op grote schadelijke gevolgen.

Of je nu een nieuw bedrijf opstart of al een bestaand product hebt, VBLA biedt begeleiding en advies dat op jouw specifieke situatie gebaseerd is.

VBLA biedt een uitgebreid aanbod van diensten aan om uw rechten op een zo effectief mogelijke wijze te beschermen. Heb je een start-up en wil je snel zien wat je in welke fase nodig hebt op juridisch gebied, kijk dan hier. 

Intellectuele eigendomskwesties zijn vaak grensoverschrijdend. Hoewel wij op dit moment voornamelijk klanten uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben, beperkt onze kennis zich niet tot die landen. 

 

 

Zekerstellen van uw rechten

Als ontwerper heeft u de exclusieve rechten om uw ontwerp te gebruiken en (commercieel) te exploiteren. Als je een goede naam hebt bedacht voor je bedrijf, wil je niet dat een ander dezelfde of soortgelijke naam gebruikt. Daarom is het belangrijk uw rechten op juiste wijze zeker te stellen, zodat deze overeind blijven wanneer anderen inbreuk maken op uw rechten. Soms moeten rechten daarvoor worden geregistreerd (designs, patenten en merken), soms zijn heldere en stevige contractbepalingen nodig en soms is het zelfs raadzaam uw bedrijfsstructuur door te lichten en aan te passen.

VBLA kan u adviseren over de meest effectieve en best bij uw situatie passende wijze van bescherming van uw rechten. Daarbij nemen wij in aanmerking de investering, de potentiele waarde en de risico’s die daaraan verbonden zijn, maar ook de manier waarop u uw product wilt gebruiken of met anderen wilt delen.

 

 
Contract.png

Ontwerpen en opstellen van contracten

Wanneer u een bedrijf runt, zijn gedegen contracten een must. Investeren in de juridische aspecten van uw bedrijf mag dan niet altijd een prioriteit zijn, maar de investering vooraf is relatief klein in vergelijking met de kosten die gepaard gaan met het oplossen van problemen achteraf. Overal op internet zijn gratis voorbeelden te vinden van de meest voorkomende contracten, maar deze blijken maar al te vaak te algemeen en niet afgestemd op de specifieke aspecten van uw zaken. Goede contracten zijn essentieel in het voorkomen van verkeerde verwachtingen en misverstanden en kunnen het beste op maat worden gemaakt voor uw situatie.

Een greep uit het aanbod van contracten die wij voor u kunnen opstellen:

-  algemene voorwaarden

-  joint venture overeenkomsten

-  geheimhoudingsovereenkomsten (NDA's)

-  eindgebruikerlicenties (EULA's)

- privacy policies

- disclaimers

- licentieovereenkomsten

- overdrachtsovereenkomsten

- distributieovereenkomsten

- service level agreements (SLA's)

- escrow overeenkomsten

 

 

Beoordelen van bestaande contracten

Misschien heeft u contracten die moeten worden beoordeeld op hun juridische juistheid of die moeten worden geüpdatet, of u krijgt een contract ter ondertekening aangeboden dat betrekking heeft op te verrichten werk of het gebruik van uw ontwerpen. In elk geval is het belangrijk om uw rechten te begrijpen en te beschermen, en tegelijkertijd misverstanden en mogelijke aansprakelijkheden voor te zijn.

VBLA kan uw documenten beoordelen en zo nodig wijzigingen, verhelderingen en aanvullingen aanbevelen en aanbrengen. Ook kunnen wij bestaande contracten herschrijven. 

 

 
TM.png

Actie ondernemen bij schending van uw auteursrecht, designrecht of merkrecht

Het risico dat uw rechten worden geschonden is nooit groter geweest; het alom aanwezige internet in combinatie met de steeds verdergaande digitalisering van onze samenleving geeft mensen wereldwijd de mogelijkheid om gemakkelijk uw ontwerpen te gebruiken zonder daarvoor toestemming te vragen, laat staan te betalen en credits te vermelden. De vraag rijst dan ook: wat doet u wanneer u in zo’n situatie terecht komt en uw rechten zijn geschonden?

VBLA kan u adviseren over en helpen bij het ondernemen van actie tegen iedereen, waar ook ter wereld, die uw ontwerpen misbruikt en inbreuk maakt op uw rechten. Onze aanpak is pragmatisch en voorkomt onnodige procedures die vaak erg kostbaar zijn en bovendien lang duren, terwijl wij uw naam en reputatie beschermen en uw investeringen en inkomen proberen veilig te stellen. 

 

 

Begeleiding en ondersteuning bij juridische conflicten

Wat nu als u degene bent die wordt beschuldigd van het schenden van iemands rechten of belandt in een ander juridisch gevecht met een klant of derden. Inbreuk maken gebeurt vaak niet met opzet, maar omdat iemand simpelweg niet bekend is met de regels op dit gebied. Vraag ons altijd om advies voordat u reageert. Voor we samen een verdedigingsstrategie bepalen, bekijken we eerst de relevantie en de waarde van de claim die er tegen u ligt. Ons doel is om escalatie te voorkomen en de zaak op te lossen voordat er geprocedeerd wordt.

Voor klanten die in Nederland gevestigd zijn: mocht het in uw zaak toch tot een procedure komen, dan kunnen de deskundige advocaten van onze partner Huesmann advocaten u met raad en daad bijstaan in de procedure.